Trực tiếp Cameroon vs Australia

855

Trực tiếp Cameroon vs Australia

Link xem trực tiếp:

http://live3s.com/live-streaming/cameroon-vs-australia-match1015717

http://www.yalla-shoot.com/live/11373/cameroon-vs-australia.html

Một số link khác:

Kênh Sopcast #1 (Nga) – Chất lượng HD – 6501Kbps

TS:Kênh TorrentStream #1 (Rumani) – 300Kbps Xem
TS:Kênh TorrentStream #2 (Tây Ban Nha) – 300Kbps Xem
TS:Kênh TorrentStream #3 (Tây Ban Nha) – 300Kbps Xem
TS:Kênh TorrentStream #4 (Rumani) – 300Kbps Xem

Link sopcast:

sop://broker.sopcast.com:3912/139803 (1500 Kbps – Tiếng Nga)

sop://broker.sopcast.com:3912/263010 (2500 Kbps – Tiếng Nga)

sop://broker.sopcast.com:3912/263008 (2500 Kbps – Tiếng Nga)

sop://broker.sopcast.com:3912/257744 (2000 Kbps – Tiếng Nga)

sop://broker.sopcast.com:3912/139803 (1500 Kbps – Tiếng Nga)

sop://broker.sopcast.com:3912/263010 (2500 Kbps – Tiếng Nga)

sop://broker.sopcast.com:3912/263008 (2500 Kbps – Tiếng Nga)

sop://broker.sopcast.com:3912/257744 (2000 Kbps – Tiếng Nga)

Footy Golo Youtube (Ổn định) – 500Kbps
Elgoles (Tây Ban Nha) – 2700Kbps
GolTV (Tây Ban Nha) – 2700Kbps
Univision TDN (Tây Ban Nha) – 2700Kbps
ArenaVision 19 (Tây Ban Nha) – 2700Kbps
ArenaVision 20 (Tây Ban Nha) – 2700Kbps