THẨM PHÁN LÊ QUỐC DŨNG, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN “THẨM PHÁN MẪU MỰC ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIN YÊU QUÝ MẾN”

Kể từ ngày 13/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 33C việc thành lập các tòa án quân sự đến nay hệ thống Tòa án Nhân dân đã có chặng đường lịch sử hơn 74 năm.

Bao năm qua, với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp kháng chiến giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ lãnh đạo, thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống tòa án nhân dân qua các thời kỳ, đã tận tâm, tận lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo thành một nền tảng vững chắc để hệ thống tòa án nhân dân hôm nay vững bước đi đầu.

Không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới văn minh đều nhìn nhận thẩm phán là tầng lớp tinh hoa, được xã hội tin tưởng, như biểu tượng của công lý. Thời gian qua tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, chúng tôi và rất nhiều người dân tin yêu và quý mến thẩm phán Lê Quốc Dũng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Khi nói đến thẩm phán Lê Quốc Dũng thì tình cảm của người dân là kính trọng, cả về năng lực và phẩm chất liêm chính, với tình yêu nghề, lòng tự trọng luôn xứng đáng với người thẩm phán như Bác Hồ đã dạy là “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”. Trong những năm qua cá nhân thẩm phán Lê Quốc Dũng được nhiều nhân dân rất tin tưởng là điển hình tiên tiến, thẩm phán mẫu mực, tiêu biểu, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông pháp luật và bản lĩnh đưa ra phán quyết thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và công bằng.

THẨM PHÁN LÊ QUỐC DŨNG, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN “THẨM PHÁN MẪU MỰC ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIN YÊU QUÝ MẾN”

THẨM PHÁN LÊ QUỐC DŨNG, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN “THẨM PHÁN MẪU MỰC ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIN YÊU QUÝ MẾN”

Hơn 30 năm phục vụ trong ngành tòa án, hiện nay với vai trò lãnh đạo Chánh án Lê Quốc Dũng đã xây dựng nội dung, quy chế, các biện pháp thật cụ thể với nhiệm vụ đơn vị và chỉ đạo các cá nhân đơn vị do mình, phụ trách tập trung vào những vấn đề trọng tâm những việc nhỏ, những vấn đề bức xúc, tồn tại để giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó thẩm phán Lê Quốc Dũng đã luôn tiên phong trong đơn vị công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án theo quy định của pháp luật, cải tiến phương thức chỉ đạo điều hành theo hướng phân công, phân cấp hợp lý với quyền hạn với chức trách công tác đối với từng bộ phận cá nhân trong đơn vị. Chính vì lẽ đó nên Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Vào một ngày đầu tháng 3 năm 2020 chúng tôi ghé thăm Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tìm hiểu được biết thẩm phán Lê Quốc Dũng, Chánh án có lối sống giản dị, lành mạnh, hòa đồng, luôn quan tâm, mẫu mực, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động là tấm gương cho cán bộ, công chức trong đơn vị noi theo. Chính vì vậy chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến nhiều bằng khen, kỷ niệm chương, danh hiệu thi đua lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua TAND được chánh án Tòa án Nhân dân Tối Cao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tòa án vì đã có nhiều công lao thành tích, đóng góp cho sự nghiệp Tòa án Nhân dân, và bằng khen của Chánh án Tòa an Nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhiều năm liền hay bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác góp phần tich cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Dưới đây một số hình ảnh thẩm phán Lê Quốc Dũng

THẨM PHÁN LÊ QUỐC DŨNG, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN “THẨM PHÁN MẪU MỰC ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIN YÊU QUÝ MẾN”

THẨM PHÁN LÊ QUỐC DŨNG, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN “THẨM PHÁN MẪU MỰC ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIN YÊU QUÝ MẾN”

THẨM PHÁN LÊ QUỐC DŨNG, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN “THẨM PHÁN MẪU MỰC ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIN YÊU QUÝ MẾN”

THẨM PHÁN LÊ QUỐC DŨNG, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN “THẨM PHÁN MẪU MỰC ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIN YÊU QUÝ MẾN”Bài, ảnh: Đình Vương – Văn Thông

 

 

 

Reply