no comments

Lộng lẫy lên đồ đi sự kiện, “Mỹ nhân cổ Trang Trung Quốc” ê chề vì bị BTC “chơi khăm”, đổi người vào phút chót? – Ảnh 2.

Lộng lẫy lên đồ đi sự kiện, “Mỹ nhân cổ Trang Trung Quốc” ê chề vì bị BTC “chơi khăm”, đổi người vào phút chót? - Ảnh 2.

Reply