no comments

Hiện trường vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh

Hiện trường vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh

Nhân viên pháp y mở thiết bị. Ảnh: Getty.

Đội pháp y đến hiện trường chiếc xe tải. Ảnh: Sky News. 

Đội pháp y đến hiện trường chiếc xe tải. Ảnh: Sky News.

Hiện trường vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh - 1

Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: PA.

Hiện trường vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh - 2

Ảnh: PA.

Hiện trường vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh - 3
Hiện trường vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh - 4

Một chiếc lều cảnh sát màu đen ở phía sau xe tải. Ảnh: Reuters.

Hiện trường vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh - 5

Cảnh sát phong tỏa khu vực. Ảnh: EssexLive / WS

Hiện trường vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh - 6

Đầu trước của container. Ảnh: EssexLive / WS

Hiện trường vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh - 7

Vị trí chiếc xe tải trong khu vực nhà máy. Ảnh: Sky News.

Hiện trường vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh - 9

Cảnh sát chăng dây tại hiện trường. Ảnh: PA.

Reply