Chị chỉ có 49 cây vàng và 2.5 tỉ tặng quà cưới em gái thôi 

Chị chỉ có 49 cây vàng và 2.5 tỉ tặng quà cưới em gái thôi ❤️

 

 

Reply