Bói bài Tarot tuần từ ngày 30/5 đến 5/6/2022: Học lại cách yêu

Không bao giờ là muộn để học cách yêu đúng đắn và trưởng thành hơn thay vì thử lòng đối phương một cách vô tội vạ.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tôi đang muốn xem về điều gì nhất”

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Theo báo : 2sao.vn

Reply