Bói bài Tarot thứ 7 ngày 28/5/2022: Ghen tuông ngập trong tâm trí

Nếu cảm thấy mất kiểm soát, hãy đi đâu đó khoảng 10 phút. Thời gian này sẽ giúp bạn bình tĩnh và có đủ sáng suốt để đánh giá lại mọi chuyện. Người ấy thực sự sai hay chính bạn đang phản ứng thái quá?

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tôi đang muốn xem về điều gì nhất”

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Theo báo : 2sao.vn

Reply