Bói bài Tarot thứ 6 ngày 20/5/2022: Chuyện xấu dồn dập

Mọi thứ cứ vừa thuận lợi lại y như rằng có khó khăn.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tôi đang muốn xem về điều gì nhất”

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Theo báo : 2sao.vn

Reply