Bói bài Tarot thứ 3 ngày 31/5/2022: Tự xây lý tưởng riêng

Xã hội đặt ra giá trị và sự kỳ vọng cho con người, thế nhưng, bạn sẽ chẳng màng tới mà tự xây dựng những lý tưởng riêng để sống vào chiến đấu vì điều ấy.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tôi đang muốn xem về điều gì nhất”

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Theo báo : 2sao.vn

Reply