no comments

Biểu tình Hồng Kông và bản chất lưu manh xuyên suốt lịch sử ĐCSTQ

Biểu tình Hồng Kông và bản chất lưu manh xuyên suốt lịch sử ĐCSTQ

 

Người biểu tình Hong Kong đốt phá ga tàu

Reply